O nás

Právní dokumenty.

Dokumenty.

A teď ty nudnější věci. Před obchodováním se prosím ujistěte, že těmto dokumentům rozumíte. Doporučujeme vám nalít si něco dobrého, posadit se k večernímu čtení a dát si nohy na stůl.

Jelikož se jedná o regulovaného brokera, je důležité, abyste těmto podmínkám před obchodováním porozuměli a souhlasili s nimi. Pokud potřebujete tištěnou kopii dokumentace nebo máte jakékoli dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Smlouva o Službách v Oblasti Cenných Papírů

Zásady používání souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zveřejňování rizik

Zásady provádění objednávek

Smluvní podmínky pro klienty

Zásady kategorizace klientů

Zásady řešení střetu zájmů

Zásady vyřizování stížností

EQSS 2018

EQSS 2019

EQSS 2020

EQSS 2021

EQSS 2022

Zásady Fondu pro odškodnění investorů

Komoditní CFD KID

KID Index CFD

KID Equity CFDs

KID FX CFDs

Osobní identifikační číslo podle země

Zveřejnění informací v rámci pilíře III

Zveřejnění informací v rámci pilíře III 2020

Zveřejnění informací v rámci pilíře III 2021

Zveřejňování podle III. pilíře 2022

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.51% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFD jsou složité nástroje a přinášejí vysoké riziko rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu. 81.51% účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda chápete, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Všimli jste si něčeho jiného?

Naše webové stránky nám dobře sloužily posledních 14 let, ale nastal čas na změnu stylu. Doufáme, že se vám náš nový vzhled líbí!

Také jsme aktualizovali název naší domény z fxglobe.com na fxglobe.eu. To znamená, že e-mailové adresy FXGlobe přecházejí na @fxglobe.eu.

Tato změna nemá vliv na váš obchodní účet ani přihlašovací údaje.
Přejděte prosím na novou klientskou přihlašovací oblast na adrese portal.fxglobe.eu.

Potřebujete pomoct?
Obraťte se na